Parafia Św. Rodziny w Michalczewie

Aktualne zasady organizacji życia w Parafii Michalczew podczas Stanu Epidemii


(Ostatnia aktualizacja: 11.11.2020 r.)
————————————————————–

           Z powodu wprowadzenia w Polsce Stanu Epidemii i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami. W związku z powyższym, aż do odwołania, wprowadzam następujące zasady życia religijnego w naszej Parafii:

 

MSZA ŚW. W NIEDZIELĘ I W DZIEŃ POWSZEDNI:

1.Obecnie w dolnym kościele może być ok. 8 osób a dodatkowo w górnym kościele ok. 13 osób. Nasz Ksiądz Arcybiskup ponowił dyspensę od obowiązku uczestnictwa w kościele we mszy św. w niedziele i święta.

2.Wewnątrz kościoła  obowiązuje zasłanianie nosa i ust maseczkami i zalecane jest też zachowywanie dystansu pomiędzy osobami.

3.Znak pokoju przekazujemy tylko poprzez ukłon, bez podawania ręki.

4.Od niedzieli 1.11.2020 r. powróciliśmy do przyjmowania komunii św. duchowo.

5. Osoby, które chcą przyjąć komunię św. w postaci hostii, na specjalną prośbę i na własną odpowiedzialność, mogą mieć udzieloną komunię św. po mszy św., w reżimie epidemicznym.

Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Składa się ona z trzech elementów: -wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, – wzbudzenie miłości skierowanej ku Panu Jezusowi oraz – wzbudzenie pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. W pełni skutecznie komunię duchową przyjmują osoby, które są w stanie łaski uświęcającej.

(Por. Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego,  z dnia 28.02.2020 r.)

https://episkopat.pl/przewodniczacy-kep-o-koronawirusie-zachecam-duchowienstwo-i-wiernych-do-zachowania-zwiekszonej-ostroznosci-2/

6.W niedziele podczas mszy świętych otwarty jest jednocześnie kościół  dolny i górny. Obydwa kościoły mają wspólne nagłośnienie,ale górny kościół nie jest ogrzewany.

7.Ponownie zawieszona została służba ministrantów, lektorów i kantorów.

Zawieszamy w dalszym ciągu funkcję szafarzy.

 

SPOWIEDŹ:

Spowiedź indywidualna jest możliwa  po każdej ogłoszonej mszy św. 

-Kratki konfesjonałów zabezpieczone są folią i są odkażane po każdej osobie. Ksiądz i penitent mają założone maski zasłaniające nos i usta.

-Czasowo rezygnujemy ze zwyczaju całowania stuły po spowiedzi.

-Zawsze można się umówić na spowiedź w dogodnym terminie, który można ustalić z ks. proboszczem telefonicznie.

 

SAKRAMENT CHORYCH:

-W każdym momencie, jak dotychczas, można zapraszać księdza z sakramentami do osób chorych do domu. Ksiądz udziela sakramentów zachowując  aktualne zasady bezpieczeństwa epidemicznego.

 

POGRZEB

Zasady te dotyczą  pogrzebów wszystkich zmarłych niezależnie od przyczyny śmierci.

Pogrzeb rozpoczyna się od powitania zmarłej osoby przy bramie cmentarza. Jadąc na cmentarz proboszcz włącza dzwon. Po modlitwie przy bramie, trumnę zanosimy do grobu i prowadzimy zwyczajne modlitwy towarzyszące pochowaniu zmarłych. Poza księdzem, grabarzami  i pracownikami Zakładu Pogrzebowego w uroczystości na cmentarzu może uczestniczyć liczba osób przewidziana w rozporządzeniach władz państwowych – przede wszystkim z rodziny zmarłej osoby.

– Po zakończeniu uroczystości pożegnalnej na cmentarzu, proboszcz jedzie do kościoła. Gdy przybędą osoby z rodziny (obecnie nie więcej niż 13 osób), proboszcz odprawia mszę św. w intencji zmarłej osoby, bez udziału ciała.

Pan Organista uczestniczy w pogrzebie tylko podczas mszy św. w kościele.

Na cmentarzu i w kościele jest obowiązek zakrywania nosa i ust maseczkami i zachowywania dystansu.

 

—————–

          Z całego serca proszę o zrozumienie i zachowywanie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragniemy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej i módlimy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia. „Jezu Ty się tym zajmij!”, „Maryjo Królowo Polski Módl się za nami!”