Parafia Św. Rodziny w Michalczewie

Aktualne zasady organizacji życia w Parafii Michalczew podczas Stanu Epidemii


(Ostatnia aktualizacja: 20.06.2020 r.)
————————————————————–

           Z powodu wprowadzenia w Polsce Stanu Epidemii i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami. W związku z powyższym, aż do odwołania, wprowadzam następujące zasady życia religijnego w naszej Parafii:

 

MSZA ŚW. W NIEDZIELĘ I W DZIEŃ POWSZEDNI:

1.Obecnie nie ma żadnych limitów co do liczby osób uczestniczących we mszy św. wewnątrz kościoła oraz na zewnątrz. W tej sytuacji nasz Ksiądz Arcybiskup odwołał dyspensę od obowiązku uczestnictwa w kościele we mszy św. w niedziele i święta. Zapraszam wszystkich Parafian.

2.Wewnątrz kościoła nadal obowiązuje zasłanianie nosa i ust maseczkami i zalecane jest też zachowywanie dystansu pomiędzy osobami.

3.Znak pokoju przekazujemy tylko poprzez ukłon, bez podawania ręki.

4.Od niedzieli 21.06.2020 r. powróciliśmy do zwykłego udzielania komunii św. w „postaci hostii”

Osoby, które czują się chore, albo miały kontakt z osobami chorymi lub po prostu obawiają się zakażenia, ze względu na swoje kłopoty zdrowotne, bardzo proszę aby w dalszym ciągu przyjmowały tylko „duchową komunię św.”

Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Składa się ona z trzech elementów: -wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, – wzbudzenie miłości skierowanej ku Panu Jezusowi oraz – wzbudzenie pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. W pełni skutecznie komunię duchową przyjmują osoby, które są w stanie łaski uświęcającej.

(Por. Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego,  z dnia 28.02.2020 r.)

https://episkopat.pl/przewodniczacy-kep-o-koronawirusie-zachecam-duchowienstwo-i-wiernych-do-zachowania-zwiekszonej-ostroznosci-2/

5. Wznawiamy normalne zbieranie ofiar na tacę podczas mszy św.

6.Tymczasowo uruchamiamy nasz kościół zewnętrzny, wewnątrz wałów, przed grotą.

7.Od Uroczystości Bożego Ciała przywracamy uczestnictwo przy ołtarzu służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów). Wszyscy uczestnicy asysty muszą mieć zakryte nos i usta.

Zawieszamy w dalszym ciągu funkcję szafarzy.

 

 

SPOWIEDŹ:

Spowiedź indywidualna jest możliwa  po każdej ogłoszonej mszy św. 

-Kratki konfesjonałów zabezpieczone są folią i są odkażane po każdej osobie. Ksiądz i penitent mają założone maski zasłaniające nos i usta.

-Czasowo rezygnujemy ze zwyczaju całowania stuły po spowiedzi.

-Zawsze można się umówić na spowiedź w dogodnym terminie, który można ustalić z ks. proboszczem telefonicznie.

 

PIERWSZA KOMUNIA ŚW.:

-Uroczystość Pierwszej Komunii Św., w uzgodnieniu z Rodzicami, została przeniesiona na jesień. Odbędzie się w niedzielę 20 września 2020 r. na mszy o godz. 9.30.

 

ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.:

-Uroczystość Rocznicy Pierwszej Komunii Św., w uzgodnieniu z Rodzicami, została przeniesiona na jesień. Odbędzie się w terminie ustalonym w przyszłości.

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA:

-Wznowione zostały spotkania kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Terminy spotkań kandydatów   są  podawane w bieżących Ogłoszeniach Parafialnych.

 

SAKRAMENT CHORYCH:

-W każdym momencie, jak dotychczas, można zapraszać księdza z sakramentami do osób chorych do domu. Ksiądz udziela sakramentów zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa epidemicznego.

 

POGRZEB OSOBY ZMARŁEJ Z POWODU WIRUSA COVID-19:

1. Pogrzeb rozpoczyna się od powitania zmarłej osoby przy bramie cmentarza. Jadąc na cmentarz proboszcz włącza dzwon. Po modlitwie przy bramie, trumnę zanosimy do grobu i prowadzimy zwyczajne modlitwy towarzyszące pochowaniu zmarłych.

2. Po zakończeniu uroczystości pożegnalnej na cmentarzu, proboszcz jedzie do kościoła. Gdy przybędą osoby z rodziny  proboszcz odprawia mszę św. w intencji zmarłej osoby, bez udziału ciała.

3. W kościele i na cmentarzu jest obowiązek zakrywania nosa i ust maseczkami.

 

POGRZEB W ZWYCZAJNEJ SYTUACJI

1. Msza św. w kościele, kondukt i uroczystość na cmentarzu odbywają się tak jak przed epidemią.

2. W kościele, podczas konduktu i na cmentarzu jest obowiązek zakrywania nosa i ust maseczkami.

 

BOISKO PARAFIALNE:

-Boisko Parafialne od dnia 4 maja jest już otwarte. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa epidemicznego na boisku może jednocześnie znajdować się 14 zawodników + 2 trenerów.

 

—————–

          Z całego serca proszę o zrozumienie i zachowywanie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragniemy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej i módlimy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia. „Jezu Ty się tym zajmij!”, „Maryjo Królowo Polski Módl się za nami!”