Parafia Św. Rodziny w Michalczewie

Komunikaty Specjalne Proboszcza na czas Stanu Epidemii


Zachęcamy też do czytania aktualnych Ogłoszeń Parafialnych.

———————————–

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 35/2020

24.10.2020 r. godz. 11.30

Od soboty 24.10.2020:  

W kościele górnym w Michalczewie  może przebywać ok 30 osób. Pierwszeństwo mają osoby z rodziny zamawiającej daną mszę św.

W kościele dolnym w Michalczewie  może przebywać ok 20 osób. W dolnym kościele jest nagłośnienie z górnego kościoła, ale nie jest tam udzielana komunia św.

Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie pobytu w kościele. Tylko ksiądz jest zwolniony z tego obowiązku i to tylko w czasie sprawowania obrzędów liturgicznych. Przebywając w kościele starajmy się zachować również bezpieczny dystans  od pozostałych osób – przynajmniej 2 m.

Nasz Arcybiskup, Ks. Kard. K. Nycz ponowił dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej.  Skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego ponownie zawieszam służbę ministrantów, lektorów i kantorów.


KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 34/2020

17.10.2020 r. godz. 22.55

W związku z pogorszeniem sytuacji epidemicznej powraca limit liczby wiernych w kościele – od soboty 17.10.2020.

Zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii, w kościele może przebywać 1 osoba na 4 m² powierzchni. Dla kościoła górnego w Michalczewie  oznacza to limit ok 50 osób. Pierwszeństwo mają osoby z rodziny zamawiającej daną mszę św.

Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie pobytu w kościele. Tylko ksiądz jest zwolniony z tego obowiązku i to tylko w czasie sprawowania obrzędów liturgicznych. Przebywając w kościele starajmy się zachować również bezpieczną odległość od pozostałych osób – przynajmniej 2 m.

W każdą niedzielę (od 18.10.2020 r.) otwarty będzie również dolny kościół. W dolnym kościele może przebywać ok 30 osób (wg obowiązującego aktualnie limitu). W dolnym kościele jest nagłośnienie z górnego kościoła, ale nie będzie tam udzielana komunia św.

Nasz Arcybiskup, Ks. Kard. K. Nycz ponowił dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane, na terenie Archidiecezji Warszawskiej.  Skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy św. nie jest grzechem.

https://archwwa.pl/aktualnosci/komunikat-arcybiskupa-metropolity-warszawskiego-2-3/


KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 33/2020

2.10.2020 r. godz. 11.30

Ze względu na podwyższenie wymagań epidemicznych w kraju, z żalem odwołuję udział dzieci w Nabożeństwach Różańcowych. Proszę dzieci, aby odmawiając różaniec w domu, prosiły Pana Boga przez orędownictwo Matki Bożej o zatrzymanie epidemii.

Przygotowania do Rocznicy Pierwszej Komunii Św. oraz do Sakramentu Bierzmowania pozostają bez zmian, zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami.

————

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 32/2020

20.06.2020 r. godz. 22.30

Od niedzieli 21.06.2020 r. powracam do zwykłego udzielania komunii św. w „postaci hostii”

Osoby, które czują się chore, albo miały kontakt z osobami chorymi lub po prostu obawiają się zakażenia, ze względu na swoje kłopoty zdrowotne, bardzo proszę aby w dalszym ciągu przyjmowały tylko „duchową komunię św.”

Przypominam, że przez cały czas epidemii możliwa jest bezpieczna spowiedź. Kratka w konfesjonale jest oddzielona od księdza folią. Po każdej osobie folia ta jest dezynfekowana przez księdza.

Wewnątrz kościoła nadal obowiązuje zasłanianie nosa i ust maseczkami i zalecane jest też zachowywanie dystansu pomiędzy osobami.


KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 31/2020

30.05.2020 r. godz. 12.00

1.Obecnie nie ma żadnych limitów co do liczby osób uczestniczących we mszy św. wewnątrz kościoła oraz na zewnątrz. W tej sytuacji nasz Ksiądz Arcybiskup odwołał dyspensę od obowiązku uczestnictwa w kościele we mszy św. w niedziele i święta. Zapraszam wszystkich Parafian.

2.Wewnątrz kościoła nadal obowiązuje zasłanianie nosa i ust maseczkami i zalecane jest też zachowywanie dystansu pomiędzy osobami.

3.W kościele w Michalczewie, nadal przyjmujemy tylko komunię św. duchową, po specjalnym wprowadzeniu modlitewnym przez księdza.  Do komunii św. eucharystycznej powrócimy prawdopodobnie w niedzielę 14 czerwca.  Osoby pragnące bardzo przyjąć komunię św. w postaci hostii, na specjalną prośbę mogą przyjąć komunię św. „na rękę”, indywidualnie, po mszy św.

————–

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 30/2020 

29.05.2020 r. godz. 14.30

Słowo Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza

w związku ze złagodzeniem ograniczeń dotyczących kultu religijnego

Od 30 maja br. obowiązywać będą nowe przepisy dotyczące wielu dziedzin życia, w tym kultu religijnego, w czasie pandemii COVID 19. Po dwóch i pół miesiąca obostrzeń sanitarnych możemy wreszcie wrócić do uczestnictwa w Eucharystii, która jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Bez Eucharystii, szczególnie sprawowanej w Dzień Pański – Niedzielę, nie możemy w pełni żyć jako chrześcijanie. W czasie ścisłych restrykcji, kiedy wiele osób uczestniczyło we Mszy św. duchowo poprzez transmisje telewizyjne i internetowe, doświadczyliśmy głodu Eucharystii przeżywanej we wspólnotach wiary.

Uświadomiliśmy sobie, że taka forma uczestnictwa we Mszy św. jest formą zastępczą, uprawnioną w nadzwyczajnych sytuacjach. Od najbliższej soboty będziemy mogli powrócić do zwyczajnych form praktyk religijnych. Zachęcam więc do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

W związku z tym księży proboszczów proszę też o roztropność odnośnie do transmisji telewizyjnych i internetowych Mszy świętych. Wydaje się, że Msze święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, wystarczająco zaspokoją potrzeby wiernych w nowej sytuacji.

Z uwagi na złagodzone rygory na czas epidemii, odwołuję dyspensę z dnia 26 marca 2020 r. Wracamy do zwykłych zasad, obowiązujących w prawie kościelnym, na mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. zwolnione są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji lub mające wskazania władz sanitarnych (na przykład pozostające w kwarantannie) oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi i niepełnosprawnymi, co w niektórych przypadkach uniemożliwia im udział w niedzielnej Eucharystii.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości bierzmowania i Komunii św. W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi, do czego z serca zachęcam zarówno duchownych jak i świeckich.

Przypominam wszystkim wiernym o obowiązku przystąpienia do wielkanocnej Komunii św. Okres ten kończy się 7 czerwca br., w Uroczystość Trójcy Świętej. Wiąże się z tym sakramentalna spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający z grzechów ciężkich. Bardzo proszę wszystkie parafie o umożliwienie w najbliższych dniach spowiedzi św. wszystkim wiernym oraz o upowszechnienie informacji o czasie sprawowania sakramentu pokuty i pojednania.

Choć restrykcje łagodnieją, groźna epidemia trwa nadal. Bardzo proszę o odpowiedzialne zachowania zwłaszcza w zgromadzeniach liturgicznych, o stosowanie maseczek, zachowywanie higieny i wszystkich obowiązujących zasad w miejscach kultu. Podczas pandemii preferowane jest przyjmowanie Komunii św. na rękę. Mimo to duszpasterze nie powinni odmawiać możliwości udzielania Najświętszego Sakramentu do ust, z zachowaniem przepisów higienicznych. Proszę o godne zorganizowanie udzielania Komunii św. w obu formach, z właściwym ich rozdzieleniem.

Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego Ciała, chociaż w zredukowanej formie. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, by kierując się roztropnością zorganizowali na terenie kościelnym procesję do czterech ołtarzy, z zachowaniem aktualnie obowiązujących przepisów.

Pragnę podziękować wszystkim wiernym za troskę o ludzi dotkniętych wirusem, za szlachetne zachowania w czasie epidemii, które były wyrazem odpowiedzialności za innych, zwłaszcza najsłabszych. Szczególne słowa podziękowania kieruję do służby zdrowia. Tylu wiernych dawało przykład autentycznej wiary, która przejawia się w dziełach miłości, szczególnie wobec ludzi najbardziej potrzebujących pomocy.

† Kazimierz Kardynał Nycz

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 29 maja 2020 roku

 

————————

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 29/2020

23.05.2020 r. godz. 12.30

UWAGA! Na obecnym etapie stopniowego powrotu do „nowej normalności”:

1.Tymczasowo uruchamiamy nasz kościół zewnętrzny, wewnątrz wałów, przed grotą. Aby zachować wymagany „dystans społeczny” – na jednej metalowej ławce mogą tam zająć miejsce 2 osoby. Rodziny mogą siedzieć na jednej ławce obok siebie. Obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczką. Zapraszamy więc dodatkowo ok. 70 osób.  Jeżeli pogoda tego będzie wymagała proszę nie zapomnieć o parasolach. W kościele górnym może przebywać nadal tylko 22 osoby.

2.W czasie epidemii, w naszym kościele przyjmujemy tylko komunię duchową. Podczas mszy św. ksiądz dokonuje odpowiedniego wprowadzenia przygotowującego do tego modlitewnego zjednoczenia się z Panem Jezusem.

3.Zbliża się termin zakończenia czasu komunii wielkanocnej, którą pragniemy poprzedzić spowiedzią. W tym roku ten czas kończy się w niedzielę 7 czerwca.  Zapraszamy na spowiedź Parafian z poszczególnych miejscowości w kolejne dni najbliższego tygodnia.  Okazja do spowiedzi będzie wieczorem, w godzinach od 19.15 do 21.00. Codziennie spowiadać będzie dwóch księży: ks. Proboszcz oraz drugi, zaproszony ksiądz.

Michalczew – zapraszamy w poniedziałek 25 maja.

Watraszew – zapraszamy we wtorek 26 maja.  

Martynów, Hornigi i Borowe – zapraszamy w środę 27 maja.

Janów – zapraszamy w czwartek 28 maja.

Bronisławów – zapraszamy w piątek 29 maja.

Mąkosin i Zawady – zapraszamy w sobotę 30 maja.

Oczekując na spowiedź zachowujemy dystans 2 metrów pomiędzy osobami. Nos i usta zakrywamy maseczką. W konfesjonale jest folia, która będzie dezynfekowana po każdej spowiadającej się osobie. Dyżur trwa od 19.15 do 21.00. Można przychodzić o dogodnej porze w tym czasie.

 1. W niedzielę po raz ostatni dzwony o godz. 21.00 zaproszą całą Parafię do modlitwy o powstrzymanie epidemii i właściwą pogodę dla prac na polach i w sadach. Zachęcam do kontynuowania tej modlitwy prywatnie, szczególnie o godz. 12.00 w południe, gdy dzwon zaprasza nas do modlitwy „Anioł Pański”.

——————-

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 28/2020

17.05.2020 r. godz. 0.40

Nowy limit liczby wiernych w kościele od niedzieli 17.05.2020.

Zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii, w kościele może przebywać 1 osoba na 10 m² powierzchni. Dla kościoła górnego w Michalczewie  oznacza to limit 22 osób. Pierwszeństwo mają osoby z rodziny zamawiającej daną mszę św.

Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie pobytu w kościele. Tylko ksiądz jest zwolniony z tego obowiązku i to tylko w czasie sprawowania obrzędów liturgicznych. Przebywając w kościele zachowujemy również bezpieczną odległość od pozostałych osób – przynajmniej 2 m.

—————

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 27/2020

14.05.2020 r. godz. 0.15

 Z inicjatywy papieża Franciszka czwartek 14 maja jest dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa.

Do modlitwy w tej intencji włączą się również – zgodnie z własną tradycją – przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii koronawirusa i przezwyciężenie jej skutków.

Włączmy się w tę modlitwę ludzi na całym świecie. Jedną z form tej modlitwy może być odprawienie Drogi Krzyżowej przed stacjami na wałach wokół  kościoła w Michalczewie:

https://www.youtube.com/watch?v=qf7gAYrklns

——————-

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 26/2020

17.05.2020 r. godz. 0.40

 

 1. BOISKO PARAFIALNE od dnia 4 maja otwarte jest codziennie:

Zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii, na Boisku Parafialnym  może przebywać jednocześnie 14 zawodników + 2 trenerów.

 

 1. TACA-ELEKTRONICZNA:

            W związku z tym, że od 15 marca w naszym kościele nie zbieramy tacy, proszę wszystkich Parafian, którzy mają taką możliwość,  o składanie ofiar na utrzymanie Parafii drogą elektroniczną – na konto parafialne.  Na stronie internetowej Parafii, w zakładce „Kontakt” jest podany numer parafialnego konta bankowego.

            W celu ułatwienia wpłat zainstalowaliśmy klawisz TACA-ELEKTRONICZNA. Tą metodą można   dokonać wpłaty łatwo i szybko BLIKIEM. Można też dokonać wpłatę natychmiastową, bezpośrednią, na konto parafialne bez wypisywania formularza i przepisywania długiego numeru konta.

O sytuacji finansowej parafii w czasach epidemii możemy przeczytać w artykule redaktora Tomasza Krzyżaka w Rzeczpospolitej:

https://www.rp.pl/Kosciol/200429575-Przez-pandemie-parafie-traca-stabilnosc-finansowa.html

 

 

————————

Alleluja!!!

Z okazji najważniejszych w roku Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim Parafianom nadziei i ufności, że Pan Jezus Zmartwychwstały jest zwycięzcą wszelkiego zła, a nam daje siły, abyśmy razem z Nim zwyciężali. Życzę też wiele radości, miłości i przyjaźni w te Święta, bo choć często w oddaleniu, jeszcze lepiej czujemy co nas łączy i co jest w życiu najważniejsze.

Proboszcz

Jeszcze raz posłuchajmy:

 

Modlitwa błogosławieństwa wielkanocnego śniadania – pod adresem:  https://diecezja.waw.pl/6953


KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 25/2020

19.04.2020 r. godz. 23.30

Nowy limit liczby wiernych w kościele od poniedziałku 20.04.2020.

Zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa w stanie epidemii, w kościele może przebywać 1 osoba na 15 m² powierzchni. Dla kościoła górnego w Michalczewie  oznacza to limit 15 osób. Pierwszeństwo mają osoby z rodziny zamawiającej daną mszę św.

UWAGA! W myśl  nowych zasad, w kościele będzie mogło przebywać znacznie więcej osób niż ostatnio. Oznacza to, że ryzyko infekcji będzie niestety większe. Dlatego bardzo proszę o ścisłe przestrzeganie zasad ostrożności. Przypominam o obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie pobytu w kościele. Tylko ksiądz jest zwolniony z tego obowiązku i to tylko w czasie sprawowania obrzędów liturgicznych. Przebywając w kościele zachowujemy również bezpieczną odległość od pozostałych osób – przynajmniej 2 m.

—————–

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 24/2020

11.04.2020 r. godz. 11.40

  – Dziś Wielka Sobota. Liturgia Wigilii Paschalnej w naszym kościele o godz. 18.00 – bez udziału wiernych. Łączymy się duchowo w modlitwie.

Na naszej stronie możemy usłyszeć Alleluja, Śpiew Exultet oraz Dzwony Wielkanocne:

Zachęcam do korzystania z transmisji mszy św. w TV lub w Internecie.

Transmisja na You Tube z  naszej Katedry Warszawskiej o godz. 20.00. Liturgii Wigilii Paschanej będzie przewodniczył nasz Biskup Kard. Kazimierz Nycz.

https://archwwa.pl/wydarzenia/wigilia-paschalna-2020/

Linki do transmisji na YT lub FB z innych kościołów można znaleźć pod adresem:

https://archwwa.pl/aktualnosci/wigilia-paschalna-transmisje-w-parafiach/

– Dziś o godz. 20.00 w Radiu i Telewizji orędzie wygłosi Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

– Dziś o godz. 17.00 zostanie wystawiony do publicznej adoracji Całun Turyński – najświętsza relikwia chrześcijańska na świecie. Czuwanie będzie transmitowane online, tak aby mogli w nim uczestniczyć absolutnie wszyscy spragnieni takiej modlitwy. Poprowadzi ją metropolita Turynu abp Cesare Nosiglia. Obecne wystawienie Całunu to odpowiedź na liczne prośby o możliwość modlitwy przed Całunem, jakie Kościół otrzymywał teraz w czasie epidemii koronawirusa i związanej z nią trwogi.

Nadzwyczajne wystawienie Całunu Turyńskiego odbędzie się w kaplicy, w której przechowywana jest ta relikwia. Pozostanie za szybą, ale dzięki transmisji telewizyjnej będzie można go kontemplować. O pomoc w organizacji wydarzenia została poproszona wspólnota modlitwy Taize, z którą archidiecezja turyńska już współpracuje przy przygotowaniach najbliższego Europejskiego Spotkania Młodych w Turynie. Czuwanie przy Całunie będzie transmitować kanał na YouTube duszpasterstwo młodzieży archidiecezji turyńskiej pod adresem: (Ufficio di Pastorale Giovanile) oraz Telewizja Trwam.


KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 23/2020

10.04.2020 r. godz. 13.30

             – Dziś Wielki Piątek. Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele o godz. 18.00 – bez udziału wiernych. Łączymy się duchowo w modlitwie. Zachęcam do korzystania z transmisji mszy św. w TV lub w Internecie.

Transmisja na You Tube z  naszej Katedry Warszawskiej o godz. 17.00. Wielkopiątkowej Liturgii będzie przewodniczył  bp Piotr Jarecki:

https://archwwa.pl/wydarzenia/nabozenstwo-meki-panskiej/

Linki do transmisji na YT lub FB z innych kościołów można znaleźć pod adresem:

https://archwwa.pl/aktualnosci/wielki-piatek-transmisje-w-parafiach/

 

– Dziś o godz. 21.00 warto towarzyszyć Ojcu św. Franciszkowi w Drodze Krzyżowej na Placu św. Piotra w Rzymie. Transmisje znajdziemy w TV.

 

Parafia św. Mikołaja w Grójcu (tzw. stary kościół) prosi o modlitwę. Jeden z księży wikariuszy jest zarażony koronawirusem, a pozostali księża muszą przebywać na kwarantannie. Więcej informacji:

https://ksieza.archwwa.pl/aktualnosci/parafia-sw-mikolaja-w-grojcu-prosi-o-modlitwe-wikariusz-z-koronawirusem-pozostali-ksieza-w-kwarantannie/

 

– Jutro, w Wielką Sobotę, o godz. 17 zostanie wystawiony do publicznej adoracji Całun Turyński – najświętsza relikwia chrześcijańska na świecie. Czuwanie będzie transmitowane online, tak aby mogli w nim uczestniczyć absolutnie wszyscy spragnieni takiej modlitwy. Poprowadzi ją metropolita Turynu abp Cesare Nosiglia. Obecne wystawienie Całunu to odpowiedź na liczne prośby o możliwość modlitwy przed Całunem, jakie Kościół otrzymywał teraz w czasie epidemii koronawirusa i związanej z nią trwogi.

Nadzwyczajne wystawienie Całunu Turyńskiego odbędzie się w kaplicy, w której przechowywana jest ta relikwia. Pozostanie za szybą, ale dzięki transmisji telewizyjnej będzie można go kontemplować. O pomoc w organizacji wydarzenia została poproszona wspólnota modlitwy Taize, z którą archidiecezja turyńska już współpracuje przy przygotowaniach najbliższego Europejskiego Spotkania Młodych w Turynie. Czuwanie przy Całunie będzie transmitować kanał na YouTube duszpasterstwo młodzieży archidiecezji turyńskiej (Ufficio di Pastorale Giovanile).

————-

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 22/2020

9.04.2020 r. godz. 12.30

   Dziś Wielki Czwartek. Liturgia Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele o godz. 18.00 – bez udziału wiernych. Łączymy się duchowo w modlitwie. Zachęcam do korzystania z transmisji mszy św. w TV lub w Internecie.

Transmisja na You Tube z  naszej Katedry Warszawskiej o godz. 18.00. Mszy św. będzie przewodniczył  kard. Kazimierz Nycz, a homilię wygłosi bp Rafał Markowski:

https://archwwa.pl/wydarzenia/msza-wieczerzy-panskiej-4/

Linki do transmisji na YT lub FB z innych kościołów można znaleźć pod adresem:

https://archwwa.pl/aktualnosci/wielki-czwartek-transmisje-w-parafiach/

UWAGA!

Ponieważ z powodu epidemii w tym roku nie będzie święcenia pokarmów ani w kościele ani w poszczególnych miejscowościach,  proszę aby przed œśniadaniem wielkanocnym głowa rodziny, w każdym domu, odmówiła specjalną modlitwę. Tekst tej modlitwy znajdzie się w komunikacie specjalnym proboszcza w Wielką Sobotę. Można tę modlitwę pobrać z Internetu już dziś,  pod adresem:  https://diecezja.waw.pl/6953

—————-

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 21/2020

7.04.2020 r. godz. 21.45

  Drodzy Parafianie!

Potwierdziła się niestety plotka. Dwóch naszych Parafian z Michalczewa (Małe Lipie) jest zarażonych koronawirusem. Jeden z nich jest obecnie w szpitalu w Kozienicach, a drugi jest na izolacji we własnym domu w Michalczewie. Obydwaj zostali zarażeni prawdopodobnie przez szpital w Grójcu  w poniedziałek 16 marca 2020 r. Na szczęście obydwaj czują się już dobrze.  W tej sytuacji proszę wszystkich, którzy mogli mieć z nimi kontakt aby porozumieli się z SANEPID-em w Grójcu (telefon: 696-045-846), aby się poradzić co mają w tej sytuacji zrobić. Można też skonsultować się telefonicznie ze swoim lekarzem rodzinnym.

Dla dobra wszystkich mieszkańców bardzo proszę aby osoby mające kontakt z zarażonymi zaprzestały wszelkiej aktywności publicznej, nie wychodziły z domów i nie narażały pozostałych mieszkańców!!!  Ktoś, kto sam jest odporny na wirusa, może nieświadomie przekazać go innej osobie, którą ten wirus zabije. Proszę wszystkich o wielką odpowiedzialność!!!

Proboszcz.

——————————–

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 20/2020

6.04.2020 r. godz. 20.30

 Nasz Biskup metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w czasie pandemii zwrócił się do swoich diecezjan nie w liście pasterskim, lecz poprzez wideo-przesłanie w mediach społecznościowych.  Można je obejrzeć na stronie internetowej archwwa.pl:

https://archwwa.pl/aktualnosci/kard-nycz-na-wielki-tydzien-i-wielkanoc-2020-abysmy-z-krzyza-pandemii-wyszli-duchowo-lepsi-2/

——————–

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 19/2020

4.04.2020 r. godz. 14.50

 1. Orędzie do wszystkich wiernych w radiu i telewizji, wygłosił Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Ks. Abp. Stanisław Gądecki  w sobotę 4.04.2020 r., o godz. 20.00. Tekst Orędzia można przeczytać pod adresem: https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-w-oredziu-obecny-czas-jest-dla-nas-wszystkich-wielkim-wyzwaniem/
 2. Aktualne ogłoszenia parafialne na Niedzielę Palmową, opisujące Wielki Tydzień i Triduum Paschalne w naszej Parafii, są już dostępne w zakładce „OGŁOSZENIA PARAFIALNE”.

————-

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 18/2020

3.04.2020 r. godz. 21.40

A co w tej trudnej sytuacji myślą sobie zwykli księża? Posłuchajmy duszpasterzy z Parafii św. Patryka na Gocławiu w Warszawie:

https://www.youtube.com/watch?v=fVTXBsdwN2I

Proboszcz z Michalczewa też tak myśli 🙂

——————–

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 17/2020

2.04.2020 r. godz. 22.35

Wczoraj, po pięcioletniej ciężkiej chorobie, zmarła nasza dawna Parafianka: śp. Barbara Delega z domu Gniewosz, obecnie mieszkająca w Warszawie. Zmarłą polećmy miłosierdziu Bożemu:  Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłości wiekuista niechaj jej świeci!

Pogrzeb odbędzie się o godz. 11.00, w piątek, 3 kwietnia, na naszym cmentarzu, ale już według zasad obowiązujących w naszej Parafii w czasie epidemii:

-W uroczystości może wziąć udział tylko 5 osób, poza księdzem, grabarzem i pracownikami Zakładu Pogrzebowego.

Pogrzeb rozpoczyna się od powitania zmarłej osoby przy bramie cmentarza. Jadąc na cmentarz proboszcz włącza dzwon. Po modlitwie przy bramie, trumnę zanosimy do grobu i prowadzimy zwyczajne modlitwy towarzyszące pochowaniu zmarłych.

-Po zakończeniu uroczystości pożegnalnej na cmentarzu, proboszcz jedzie do kościoła. Gdy przybędą pozostałe osoby z rodziny (nie więcej niż 5), proboszcz odprawia mszę św. w intencji zmarłej osoby, bez udziału ciała.

W czasie epidemii wszystkie msze św. i obrzędy w naszej Parafii odbywają się bez Pana Organisty, aby chronić jego zdrowie.

———————

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 16/2020

2.04.2020 r. godz. 7.00

Komisja Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w specjalnej Nocie z dnia 31.03.2020 r. ostrzega,  ze w obecnym czasie pandemii:

„…Szkodliwe jest propagowanie fałszywej historiozofii, powoływanie się na prywatne pseudoobjawienia i sny, nonszalancka, wyrwana z kontekstu egzegeza biblijna, ignorowanie, marginalizowanie lub nawet otwarte kwestionowanie współczesnego nauczania Kościoła. Ze słuszną krytyką spotyka się nierozróżnianie porządku natury i łaski, wymiaru duchowego i materialnego, prowadzące do lekceważenia zasad bezpieczeństwa podczas liturgii. Niedopuszczalne jest magiczne traktowanie sakramentów i sakramentaliów, …”

Komisja Episkopatu przestrzega przed samozwańczymi prorokami, którzy w tym czasie podają proste i naiwne „recepty”. „Oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się także negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowane przez współczesnych proroków pesymizmu, apokaliptycznego końca świata i rzekomej „godziny działania karzącego Boga”.

„…Głównym błędem owych samozwańczych proroków jest nieprawomocne i zarazem sugestywne wypowiadanie się w imieniu Boga, promowanie prostych i naiwnych „recept” na zmianę sytuacji, błędne pojmowanie Opatrzności Bożej jako mechanicznej i natychmiastowej interwencji Bożej na zawołanie człowieka. Rodzi się tu niebezpieczeństwo manipulowania Bogiem, wystawiania Go na próbę, a w konsekwencji niedopuszczalnego rozliczania Boga…”

Pełny tekst Noty znajduje się pod adresem:

https://episkopat.pl/komisja-nauki-wiary-episkopatu-szkodliwe-jest-generowanie-leku-i-dawanie-naiwnych-recept-w-czasie-epidemii/

 

——————————–

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 15/2020

30.03.2020 r. godz. 21.40

Drodzy Parafianie!

Ponieważ  Rekolekcje Parafialne ze względu na epidemię zostały odwołane, zachęcam do korzystania z rekolekcji w radiu, telewizji i Internecie. Rekolekcje w Internecie prowadzi też Ks. Bp. Michał Janocha, który rok temu przeprowadził w naszej Parafii wizytację, a wcześniej bierzmował grupę młodzieży w roku 2018. Rekolekcje te rozpoczęły się w niedzielę 29 marca, o godz. 11.00 i potrwają do środy 1 kwietnia. Transmisje od poniedziałku  odbywają się o godz. 18.30. Rekolekcje są nagrywane i można je też będzie słuchać w późniejszym czasie. Rekolekcje, jak i inne transmisje naszej Archidiecezji Warszawskiej znajdziemy na kanale You Tube pod adresem:

https://www.youtube.com/user/ArchWwa/featured

Proszę młodzież aby umożliwiła starszemu pokoleniu skorzystanie z tych rekolekcji.

Internetowe rekolekcje dla młodzieży można będzie też słuchać na kanale You Tube naszej Archidiecezji:

https://www.youtube.com/user/ArchWwa/featured

Rekolekcje dla młodzieży rozpoczną się w tę środę, 1 kwietnia, o godz. 20.00.

——————

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 14/2020

28.03.2020 r. godz. 22.45

-Nasz Biskup Ks. Kard. Kazimierz Nycz w dniu 26 marca 2020 r. rozszerzył dyspensę:

„Mając na uwadze dobro duchowe wiernych Archidiecezji Warszawskiej, uwzględniając aktualnie obowiązujące przepisy wprowadzone na czas pandemii, niniejszym, ze względu na zagrożenie zdrowia oraz życia, … udzielam wszystkim wiernym, aż do odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej. Korzystających z dyspensy zachęcam do osobistej i rodzinnej modlitwy oraz uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych za pośrednictwem mediów elektronicznych.”

– Tu znajdziesz wykaz mszy św. w mediach (radio i TV):

https://archwwa.pl/aktualnosci/transmisje-niedzielnych-mszy-swietych/ z niedzieli 15.03.2020

https://ksieza.archwwa.pl/aktualnosci/transmisje-niedzielnych-mszy-swietych-2-2/ z niedzieli 29.03.2020

– A tu znajdziesz wykaz i linki do transmisji mszy św. z poszczególnych parafii na facebooku i You Tube:

https://ksieza.archwwa.pl/aktualnosci/parafie-w-internecie-niedzielne-msze-z-transmisja-na-facebooku-i-you-tube-3/

– Ks. Prymas Abp. Wojciech Polak powiedział 27.03.2020:

„Przed nami kolejna niedziela, trudniejsza niż poprzednie. Będziemy sprawować w naszych kościołach Msze św. bez udziału wiernych, przyjdą tylko ci, którzy mają intencje. Bardzo proszę, byśmy zrozumieli tę trudną sytuację. Zostańmy w domach. Jesteśmy fizycznie rozdzieleni, ale w komunii duchowej

– Ks. Abp. Stanisław Gądecki powiedział 28.03.2020:

Kościoły nie są zamknięte, są otwarte dla modlitwy prywatnej, niemniej jednak jesteśmy zobowiązani do respektowania porządku naturalnego, jaki jest wymuszony przez stan epidemii”

—————

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 13/2020

26.03.2020 r. godz. 21.40

Drodzy Parafianie!

W piątek 27 marca, o godz. 18.00, Papież Franciszek  poprowadził modlitwę o ustanie pandemii koronawirusa. Papież  poprowadził modlitwę na dziedzińcu bazyliki św. Piotra, przy pustym placu.

W tym czasie przed Bazyliką Świętego Piotra był wystawiony obraz Maryi – Ocalenie Ludu Rzymskiego (Salus Populi Romani) z Bazyliki Matki Bożej Większej oraz krzyż z kościoła św. Marcelego. Jak czytamy w licznych dokumentach, przed tymi wizerunkami Pana Jezusa oraz Matki Bożej, mieszkańcy Rzymu modlili się w minionych wiekach o ustanie dawnych epidemii i zostali wysłuchani!

Ojciec Święty wygłosił medytację, której tekst można przeczytać pod tym adresem:

https://stacja7.pl/zwatykanu/myslelismy-ze-zawsze-bedziemy-zdrowi-w-chorym-swiecie-oredzie-papieza/

Na zakończenie trwającej około jednej godziny modlitwy, Ojciec Święty udzielił błogosławieństwa „Urbi et Orbi” całemu światu.

Dzięki duchowemu uczestnictwu w modlitwie prowadzonej przez Ojca Świętego mogliśmy doświadczyć wspólnoty i jedności Kościoła na całym świecie w tym trudnym czasie. Bóg jest blisko każdego z nas, kierujmy do niego nasze prośby o pokój w sercu.

————————

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 12/2020

25.03.2020 r. godz. 22.10

-Z komunikatu Biskupa Płockiego, ks. Bpa Piotra Libery z dnia 13.03.2020:

„Unikajmy w tym trudnym czasie zabobonnego i magicznego podejścia do wiary, typowego dla religii pierwotnych. Katolicy zawsze wyróżniali się właściwym pojmowaniem relacji wiary i rozumu. Nie odwołujmy się do proroctw i przepowiedni, a trzymajmy się zdrowej nauki (por. 2 Tes 2,15), pamiętając, by być zawsze gotowymi na przyjście Pana.

Dni, w których koronawirus wystawia na próbę wiarę i wytrwałość wielu osób, dają nam okazję do coraz pełniejszego rozumienia, jak bardzo ważne jest odkrywanie Chrystusa nie tylko w sakramentach świętych, ale także w służbie drugiemu człowiekowi. Zdajmy ten egzamin z solidarności społecznej, budowania więzi i patriotyzmu. Ufajmy, że gdy przyszło nam zmierzyć się z tajemnicą zła moralnego i fizycznego, pozwoli nam to jeszcze bardziej zawierzyć nas i nasze rodziny Bożemu Miłosierdziu, przez wstawiennictwo Maryi, przyzywanej jako Uzdrowienie chorych.”

—————–

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 11/2020

24.03.2020 r. godz. 23.10

Drodzy Parafianie!  Papież Franciszek zachęca nas aby „na pandemię wirusa odpowiedzieć pandemią modlitwy, współczucia i serdeczności”:

„W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich … aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego odmawiając jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus. Dlatego zachęcam wszystkich do odmówienia „Ojcze nasz” w środę 25 marca w południe.

W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich uczniów, którzy przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa.”

———-

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 10/2020

21.03.2020 r. godz. 19.45

Drodzy Parafianie! Z wielką radością przyjąłem mądrą i pożyteczną inicjatywę sklepów naszej Parafianki, dostarczania produktów żywnościowych i przemysłowych bezpośrednio do naszych domów. To wielka dla nas pomoc, abyśmy nie musieli wychodzić z domów i byśmy skutecznie chronili się przed zarażeniem. Przedstawiam ten komunikat:

      UWAGA !!!!!!!

W związku z panującą w naszym kraju epidemią koronawirusa właściciel sklepów ,,U Ewy” Ewa Czerniszewska wraz z rodziną i pracownikami, wychodzą z inicjatywą dostarczania Państwu do domów artykułów spożywczo – przemysłowych.

Zamówienia przyjmujemy pod numerami telefonów:

 • Sklep Michalczew 515 786 832
 • Sklep Janów 6;   (48) 661 44 15
 • Sklep Zalesie (48) 332 03 76

Dostawy będą realizowane we wtorki, czwartki i soboty w godzinach: od 12.00 do 16.00

Jednocześnie informujemy, że usługa ta jest dodatkowo odpłatna i wynosi 4 zł ( w tym Vat ).

Prosimy przed złożeniem zamówienia o przygotowanie sobie konkretnej listy zakupów.

Zamówienia przyjmujemy w godzinach: od 10.00 do 16.00

 

W tym trudnym czasie życzymy zdrowia i w miarę możliwości o pozostanie w domu.

                                                                              Ewa Czerniszewska wraz z rodziną i pracownikami

             W celu sprawnej organizacji i zachowania jak największej higieny podczas realizacji Państwa zamówień, po skompletowaniu danego zamówienia oddzwonimy do Państwa z informacją o wysokości paragonu. Płatność tylko gotówką. W miarę możliwości prosimy o odliczenie danej kwoty paragonu i włożenie do foliowego woreczka, który odbierzemy od Państwa przy dostarczeniu zamówienia. Jeśli nie macie Państwo takiej możliwości wydamy reszty.

 

———

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 9/2020

20.03.2020 r. godz. 14.55

Ponieważ nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali są w naszej Parafii odwołane zachęcam wszystkich do wysłuchania transmisji Drogi Krzyżowej w każdy piątek w Pierwszym Programie Polskiego Radia o godz. 18.30. Droga Krzyżowa będzie transmitowana z Kościoła św. Krzyża w Warszawie.

———-

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 8/2020

18.03.2020 r. godz. 12.20

Zachęcam do zapoznania się z ważnymi słowami Prymasa Polski, abp. Wojciecha Polaka z dnia 17.03.2020 r.:

„Wiem, że pojawiają się różne głosy, fałszywe informacje, a nawet przerażające proroctwa. Proszę i apeluję! Nie powielajmy ich. Nie bójmy się. Jesteśmy w rękach Boga. On nie zostawia nas samych w momentach doświadczenia, choroby czy cierpienia. Pan nie przychodzi do nas jako epidemia. Pandemia nie jest karą zesłaną na nas przez Pana Boga. On jest Miłością, także tą, która w takich właśnie chwilach rodzi w nas sąsiedzką pomoc, solidarność, ale też odpowiedzialność i wzajemną modlitwę za siebie” …

„Dziękuje też wszystkim, którzy mimo obaw i naturalnego niepokoju służą teraz innym wykonując swoją pracę.”

„Codziennie modlę się za was wszystkich, zwłaszcza za chorych, objętych kwarantanną, przeżywających lęk i strach przed chorobą. Modlę się za zmarłych. Modlę się za was i za waszych bliskich w mojej kaplicy rano przez Jezusem, a wieczorem łącząc się o 20.30 wraz z wszystkimi w modlitwie różańcowej. Wołajmy razem o zmiłowanie Pana i ustanie epidemii, a dla nas wszystkich o ducha wzajemnej miłości i pociechy. Niech nam Bóg błogosławi. Niech Jezus ma nas w swojej opiece”

Całość wypowiedzi znajdziemy w Internecie pod adresem:

https://archwwa.pl/wiadomosci/pandemia-nie-jest-kara-boza-przypomina-prymas-polski/

———-

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 7/2020

17.03.2020 r. godz. 13.55

Chociaż w obecnej sytuacji musieliśmy odwołać niestety wielkopostne rekolekcje parafialne, ale w Internecie można znaleźć wiele rekolekcji i można znaleźć coś dla siebie.

Pod tym linkiem jest jeden ze spisów rekolekcji internetowych:

https://stacja7.pl/plukanie-sieci/rekolekcje-w-czasie-epidemii-gdzie-duchowo-pocwiczysz-online/

Przypominam też, że:

-Spowiedź indywidualna jest możliwa w kościele przed i po każdej ogłoszonej mszy św.

-Kratki konfesjonałów zabezpieczone są folią.

-Czasowo rezygnujemy ze zwyczaju całowania stuły po spowiedzi.

-Zawsze można się umówić na spowiedź w dogodnym terminie, który można ustalić z proboszczem telefonicznie: 503-548-763

————

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 6/2020

17.03.2020 r. godz. 13.40

Gorąco zachęcam naszych Parafian do włączania się we wspólną modlitwę w naszych domach w godzinie Apelu Jasnogórskiego, o godz. 21.00. W tym czasie włączam wszystkie dzwony i sam modlę się o ratunek dla nas wszystkich przed zarażeniem nowym wirusem i o zatrzymanie jego epidemii, a także za wszystkie Służby, które nam w tym czasie pomagają. W tej chwili naszej wspólnej modlitwy wypraszam dla wszystkich Parafian Boże Błogosławieństwo.

———–

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 5/2020

16.03.2020 r. godz. 15.00

DOBRE RADY na czas epidemii można znaleźć w Internecie pod następującymi adresami:

– Poradnik Rzecznika Praw Pacjenta: „Koronawirus a Prawa Pacjenta”:

https://www.gov.pl/web/rpp/koronawirus-a-prawa-pacjenta

– Z Onet.pl – „…Poradnik Przetrwania w czasach pustych polek”:

https://www.onet.pl/?utm_source=szukaj.onet.pl_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=e31113c7-93bf-4072-8324-d5e4504268b6&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2

– Ze strony stacja7.pl:

https://stacja7.pl/wiara/qa-katolik-wobec-epidemii-czyli-najczesciej-zadawane-pytania-w-temacie-koronawirusa/

————–

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 4/2020

16.03.2020 r. godz. 13.40

Piękne modlitwy na czas epidemii można znaleźć w Internecie pod następującymi adresami:

– Z Parafii  św. Izydora Oracza w Nowej Wsi k. Warki:

https://www.parafiaizydoraoracza.pl/wp-content/uploads/2020/03/modlitwa.png

– Z Parafii  św.Rocha w Jazgarzewie:

https://www.parafiajazgarzew.pl/modlitwa-do-naszego-patrona-sw-rocha-podczas-choroby-i-zarazy-koronowirusa

————-

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 3/2020

14.03.2020 r. godz. 15.40

W sobotę, 14.03.2020 r. w mediach o godz. 20.00, wygłosił orędzie Przewodniczący Konferencji Episkopatu w Polsce, Abp Stanisław Gądecki. Zobacz tekst: https://episkopat.pl/abp-gadecki-zachecam-do-korzystania-z-dyspensy-od-uczestnictwa-w-niedzielnej-mszy-sw/

————–

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 2/2020

14.03.2020 r. godz. 15.30, (aktualizacja 20.04.2020)

 

Dodatkowe  zarządzenia szczegółowe:

 

ODPRAWIANIE ZAMÓWIONYCH MSZY ŚW:

 1. Wszystkie zamówione msze św., będę odprawiał, nawet przy pustym kościele, zgodnie z zapisami w kalendarzu intencji.

 

 1. Na mszę św. w niedzielę i dzień powszedni zapraszam tylko rodzinę zmawiającą (Nie więcej niż 15 osób).

 

 1. Jeżeli rodzina zamawiająca nie może przyjść na mszę św., to proszę telefonicznie podać proboszczowi intencję, w której ma być odprawiona msza św. Ofiarę można będzie przekazać w późniejszym, spokojnym już czasie.

 

 1. Zawieszamy uczestnictwo we mszy św. służby liturgicznej (ministrantów, lektorów, kantorów, scholi, szafarzy)

 

 1. Znak pokoju przekazujemy tylko poprzez ukłon, bez podawania ręki.

 

 1. Komunie św. przyjmujemy tylko duchowo. Osoby pragnące bardzo przyjąć komunię św. w postaci hostii, na specjalną prośbę mogą przyjąć komunię św. „na rękę”, indywidualnie, po mszy św.

 

 1. Podczas żadnej mszy św. nie będzie zbierana taca. Ofiary na kościół można składać wpłacając je na konto parafialne w banku (numer podany na stronie WWW w zakładce „Kontakt”). Ofiary można też będzie uzupełnić w przyszłości składając większą składkę na tace w spokojnym już czasie.

 

 

SPOWIEDŹ:

 1. W spokojnym już czasie zostanie zorganizowany dodatkowy dzień wspólnej spowiedzi z zaproszonymi spowiednikami. Przypominam, że obowiązek dorocznej spowiedzi i komunii św. wielkanocnej można wypełnić aż do Niedzieli Trójcy Świętej (W tym roku aż do 7 czerwca).

 

 1. Spowiedź indywidualna jest możliwa przed i po każdej ogłoszonej mszy św.

 

 1. Kratki konfesjonałów zabezpieczone są folią.

 

 1. Czasowo rezygnujemy ze zwyczaju całowania stuły po spowiedzi.

 

 1. Zawsze można się umówić na spowiedź w dogodnym terminie, który można ustalić z proboszczem telefonicznie.

 

 

MODLITWA INDYWIDUALNA:

 

 1. Kościół w czasie Zagrożenia Epidemicznego będzie otwarty codziennie od godziny 8.00 do 18.00.

 

 1. Będzie można modlić się indywidualnie w kruchcie. Będzie tam ustawiony klęcznik i ławka.

 

 1. Obraz Matki Bożej będzie odsłonięty każdego dnia.

 

 1. Codziennie o godz. 21.00, w godzinie Apelu Jasnogórskiego, będą dzwonić wszystkie dzwony. Zachęcam wtedy do krótkiej modlitwy błagalnej o zatrzymanie epidemii, o zdrowie dla chorych i siły dla tych, którzy im pomagają. Powierzajmy też Miłosierdziu Bożemu zmarłych z powodu tej epidemii. W tej codziennej modlitwie całej Parafii prośmy też o deszcz i pogodę włąściwą dla prac polowych i sadowniczych.

 

 1. Księża biskupi, zachęcają też do indywidualnej modlitwy różańcowej w domach, w tych intencjach, o godz. 20.30.

 

 1. Podczas każdej mszy św. w niedziele będziemy śpiewać błagalne Suplikacje.

 

 1. W każdym momencie, jak dotychczas, można zapraszać księdza z sakramentami do osób chorych do domu.

 

POGRZEBY:

1. Pogrzeb rozpoczyna się od powitania zmarłej osoby przy bramie cmentarza. Jadąc na cmentarz proboszcz włącza dzwon. Po modlitwie przy bramie, trumnę zanosimy do grobu i prowadzimy zwyczajne modlitwy towarzyszące pochowaniu zmarłych. Poza księdzem, grabarzem  i pracownikami Zakładu Pogrzebowego w uroczystości na cmentarzu może uczestniczyć 50 osób – przede wszystkim z rodziny zmarłej osoby.

2. Po zakończeniu uroczystości pożegnalnej na cmentarzu, proboszcz jedzie do kościoła. Gdy przybędą osoby z rodziny (nie więcej niż 15), proboszcz odprawia mszę św. w intencji zmarłej osoby, bez udziału ciała.

3. W czasie epidemii wszystkie msze św. i obrzędy w naszej Parafii odbywają się bez Pana Organisty, aby chronić jego zdrowie.

————

 

KOMUNIKAT SPECJALNY PROBOSZCZA nr 1/2020

14.03.2020 r. godz. 12.00 (aktualizacja 20.04.2020)

Z powodu wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego i ze względu na obowiązujące wraz z nim przepisy prawa państwowego jesteśmy w tym wyjątkowym czasie zobligowani do dostosowania naszego życia religijnego do zaleceń władz świeckich. Wprowadzone regulacje prawne mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez ograniczenie kontaktów między obywatelami. W związku z powyższym, aż do odwołania, wprowadzam następujące zasady życia religijnego w naszej Parafii:

 1. Ograniczam możliwość uczestnictwa wiernych we Mszach św. (niedzielnych i w dni powszednie) tylko do osób zamawiających intencję mszalną, a w wypadku pogrzebu, tylko do najbliższej rodziny (tylko do 15 osób).

 

 1. Zawieszam wspólnie celebrowane nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. Uwzględniając ich bogactwo duchowe, gorąco zachęcam do indywidualnego i rodzinnego ich odprawiania.

 

 1. Odwołuję Rekolekcje Parafialne dla dorosłych i dla dzieci. Dzień spowiedzi wielkanocnej będzie zorganizowany w innym terminie. Przypominam, że obowiązek dorocznej spowiedzi i komunii św. wielkanocnej można wypełnić aż do Niedzieli Trójcy Świętej (W tym roku aż do 7 czerwca)

 

 1. Na mocy udzielonej przez Władze Kościelne dyspensy, wszyscy Parafianie mogą uczestniczyć w niedzielnej mszy św. w domu, za pośrednictwem transmisji telewizyjnych i radiowych.  Zachęcam do przygotowania  odpowiedniego sposobu uczestnictwa (na przykład zgromadzenie w pokoju całej rodziny, ustawienie krzyża, obrazu Matki Bożej i zapalenie świecy, zachowanie ciszy w innych pomieszczeniach). 

 

 1. Podczas udziału w transmisji mszy św. można przyjmować „komunię duchową”. Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi. Składa się ona z trzech elementów: -wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, – wzbudzenie miłości skierowanej ku Panu Jezusowi oraz – wzbudzenie pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie. Skutecznie Komunię duchową przyjmują osoby, które są w stanie łaski uświęcającej.

 

 1. Wszystkich Parafian zachęcam też do pogłębionej modlitwy osobistej. Pamiętamy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej w poprzednich czasach odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów.
 1. Zarządzenia powyższe obowiązują od chwili ogłoszenia aż do odwołania.

 

Z całego serca proszę o zrozumienie tych rozporządzeń wynikających z naprawdę wyjątkowej sytuacji w naszym kraju i na całym świecie. Nasze pokolenia, nigdy nie spotkały się z takim doświadczeniem. Stąd też trudno nam jest nieraz zrozumieć różne uwarunkowania, jakim podlegamy. Pragnijmy, aby mimo wielu zewnętrznych ograniczeń umacniała się w nas potrzeba całkowitego zaufania Opatrzności Bożej i módlmy się, aby Bóg raczył oddalić od nas wszelkie choroby i nieszczęścia. „Jezu Ty się tym zajmij!”, „Maryjo Królowo Polski Módl się za nami!”