Kościół pod wezwaniem Św. Anny, którego budowniczym i organizatorem parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny był ks. Tadeusz Stokowski.

O parafii


 

Pierwszym proboszczem parafii Świętej Rodziny był ks. Tadeusz Stokowski. Wcześniej był wikarym w parafii św. Mikołaja Biskupa w Warce, do której należał Michalczew.

Ks. Stokowski zapoczątkował budowę i zaangażował mieszkańców. Parafia powstała w 1957 roku i należało do niej siedem wiosek. Proboszcz nie miał na początku plebanii, mieszkał u jednego z sąsiadów. Wybudowano ją w późniejszych latach, tak, jak murowany kościół.

Kościół w Michalczewie należy do jednej z najbardziej oryginalnych świątyń w okolicy. Warto dodać, że obok niego zostały usypane wały, na wzór częstochowskich. Na wałach umieszczono stacje Drogi Krzyżowej oraz figury świętych i aniołów.

Przy Kościele znajduje się aleja upamiętniająca ks. Tadeusza Stokowskiego, który został zamordowany 2 czerwca 1990 roku.