Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V Niedziela Wielkanocy  –  19.05.2019 r.

 

  1. W ubiegły czwartek zmarł nasz Parafianin: śp. Tadeusz Chwałow z Michalczewa za torami. Pogrzeb odbył się wczoraj, w sobotę. W ten poniedziałek, 20 maja, zmarł nasz Parafianin: śp. Kazimierz Sobieraj z Janowa. Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 23 maja o godz. 14.00. Zmarłych polećmy miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek…

 

  1. Serdecznie dziękuję IV Zespołowi z Michalczewa, Państwu: Marzenie Cieślińskiej, Elżbiecie, Małgorzacie i Klaudii Dyrda, Agnieszce i Ireneuszowi Jasińskim, Jadwidze Kudła, za sprzątnięcie górnego kościoła, dróg dojścia i grobu śp. ks. T. Stokowskiego  oraz za ubranie kościoła świeżymi kwiatami. O sprzątnięcie górnego kościoła na następną niedzielę, proszę V i VI Zespół z Michalczewa.  Zapraszam w tę sobotę dwa Zespoły ponieważ kościół przygotowujemy do Wizytacji ks. Biskupa w najbliższą niedzielę.

 

  1. Nabożeństwa majowe w dzień powszedni są odprawiane w kościele, po mszy św. wieczornej czyli ok godz. 18.30. W niedzielę, nabożeństwo jest odprawiane po mszy św. o godz. 12.00.

 

  1. Msza św. WYPOMINKOWA za miesiąc maj odprawiona zostanie we wtorek o godz. 9.00 rano.

 

  1. Rocznica Pierwszej Komunii św. odbędzie się w naszej Parafii w niedzielę za dwa tygodnie: 2 czerwca na mszy św. o godz. 9.30. Próby ceremonii dla dzieci będą 29 i 30 maja, a więc dopiero po przyszłej niedzieli.

 

  1. Za tydzień przeżywać będziemy Wizytację Biskupią. Wizytacje odbywają się co 5 lat. W imieniu naszego Arcybiskupa Kardynała Kazimierza Nycza przybędzie do nas Ks. Biskup Michał Janocha, którego już dobrze znamy bo bierzmował naszą młodzież w roku 2016 i 2018. Wizytacja będzie trwała dwa dni, w niedzielę za tydzień i w poniedziałek po tamtej niedzieli.

 

  1. Program Wizytacji:

 

DZIEŃ I – niedziela 26 maja.

 

godz. ok. 9.20 przybycie Ks. Biskupa do Michalczewa i powitanie przez nasze Ochotnicze Straże Pożarne z Janowa, Michalczewa i Watraszewa na krzyżówkach przy Remizie.

 

godz. ok. 9.30 – powitanie liturgiczne przy bramie przez ks. Proboszcza

(wyjątkowo – jeżeli pogoda pozwoli dzieci z rodzicami najpierw proszę o zebranie się i oczekiwanie na Ks. Biskupa na dole, przy bramie.)

 

godz. ok. 9.40 –  rozpoczęcie mszy św. w intencji dzieci, którą odprawi Ks. Proboszcz. Ks. Biskup w tym czasie usiądzie do konfesjonału. Na zakończenie mszy św. Ks. Biskup powie Słowo pasterskie i będzie indywidualnie błogosławił dzieci i ich rodziców oraz mamy oczekujące narodzin dziecka.

 

godz. 11.00 – spotkanie Ks. Biskupa na plebanii ze współpracownikami Ks. Proboszcza oraz Parafialną Radą Sołtysów.

 

– godz. 12.00 – uroczysta Suma odprawiana przez Ks. Biskupa. Na początku powitanie przez przedstawicieli Parafialnej Rady Sołtysów, potem krótkie sprawozdanie Ks. Proboszcza. Ks. Biskup wygłosi Słowo Pasterskie do wszystkich Parafian. Po komunii św. krótkie sprawozdania grup i zespołów działających w Parafii. Mszę zakończy uroczyste błogosławieństwo ogólne Ks. Biskupa, po którym Ks. Proboszcz odprawi Nabożeństwo Majowe.

 

– godz. 14.30 – Spotkanie Ks. Biskupa ze wszystkimi księżmi z Dekanatu Wareckiego na obiedzie na plebanii. Dziękuję Parafianom z Watraszewa za przygotowywanie tego obiadu na plebanii.

 

DZIEŃ II – poniedziałek 27 maja.

 

– godz. 9.00 – Msza św. w intencji wszystkich zmarłych z naszej Parafii

– specjalną homilię do seniorów wygłosi Ks. Biskup. Zapraszam na tę mszę św. wszystkich uczestników Parafialnych Kół Różańcowych i Kół Senioralnych oraz wszystkich chętnych

 

– po mszy św. nawiedzenie Cmentarza Parafialnego i modlitwa Ks. Biskupa za naszych zmarłych. Podczas pieszego przejścia możliwość rozmowy Parafian z Ks. Biskupem.

 

– godz. 12.00 – wizyta Ks. Biskupa w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. T. Stokowskiego w Watraszewie. Spotkanie z dziećmi i rodzicami podczas występów dzieci z okazji Dnia Matki i Ojca. Zwiedzanie szkoły. Ok. godz. 13.30 spotkanie Ks. Biskupa z nauczycielami, pracownikami obsługi i Radą Rodziców podczas obiadu. Na obiad zaprasza Ks. Proboszcz, który go funduje. Dziękuję Radzie Rodziców za podjęcie się organizacji tego obiadu w szkole.

 

– ok. godz. 15.00 – przejazd na plebanię: zwiedzanie i ocena stanu technicznego budynków kościoła, wałów, plebanii i zaplecza gospodarczego oraz sprawdzenie i podpisanie ksiąg.

 

 

Msze święte w najbliższym Tygodniu  od 20.05 do 26.05.2019

   (W dni powszednie, Nabożeństwo Majowe ok.  godz. 18.30)

 

–  PONIEDZIAŁEK –    

– godz. 18.00 – msza św. w intencji dusz w czyśćcu cierpiących

– godz. 19.15 – intencja Stanisławy i Ryszarda Kultys z Watraszewa

 

 

–  WTOREK –    

– godz. 9.00 – msza św. WYPOMINKOWA

– godz. 18.00 – intencja Barbary Glinka z Michalczewa

 

 

            –  ŚRODA  –         

– godz. 18.00 – intencja Krystyny i Stefana Jędral z Watraszewa

                                   – godz. 19.00 – Spotkanie Koła Biblijnego na plebanii

 

          

            – CZWARTEK    

– godz. 14.00 –  POGRZEB: śp. Kazimierza Sobieraj z Janowa                                    

– godz. 18.00 – intencja Katarzyny Kwiatkowskiej z Krężela

 

 

             –  PIĄTEK     Wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych                                    

– godz. 18.00 – intencja Mieczysławy i Stanisława Tobiasz z Watraszewa

 

 

 SOBOTA                         

– godz. 17.00 – intencja Artura Krakowiaka z Martynowa

– godz. 18.00 – intencja Barbary Cieślińskiej z Michalczewa

 

 

 

–  NIEDZIELA – 26 maja – VI NIEDZIELA WIELKANOCY

                                    Wizytacja Biskupia – J. E. Ks. Biskup Michał Janocha – dzień I

                                    Dzień Matki

 

                        – godz. 7.30  – intencja Krystyny i Zbigniewa Podniesińskich z Michalczewa

             

                   – godz. 9.30 – msza św. w intencji dzieci i młodzieży z Parafii Michalczew

 

– godz. 12.00 –  msza św. w intencji wszystkich Parafian

 

– po mszy św.  Nabożeństwo Majowe